Angrerett

Retningslinjer for angrerett 

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette.

Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får varene i fysisk besittelse eller den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får det siste partiet eller den siste delen i fysisk besittelse. 

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss på en utvetydig måte om din beslutning om å bryte avtalen i en e-post sendt til mskaldehaug@gmail.com.


  • Smykkebym.com
  • Smykkebym Skaldehaug ENK
  • Org.nr: 931600990  
  • mskaldehaug@gmail.com
  • Bjerregaards gate 56D, 0174 Oslo 

Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.


Virkningene av at angreretten brukes

Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg for varen(e) untatt fraktkostnaden, uten unødig opphold og senest 14 dager etter vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen. (Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.)

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss. I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen

Kjøper bærer kostnadene ved å returnere varene. Vi anbefaler at varene blir sendt i forsvarlig emballasje med sporing og forsikring. 

Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon

 

ANGRESKJEMA - LAST NED HER

Angreskjema ved kjøp av varer og tjenester som ikke er finansielle tjenester.

Fyll ut skjema og send denne informasjonen til smykkebym@gmail.com for å angre på ditt kjøp. 

Utfylt skjema sendes til: smykkebym@gmail.com

  • Smykkebym.com 
  • Smykkebym Skaldehaug ENK 
  • Bjerregaards gate 56d, 0174 Oslo 

Jeg underretter herved om at jeg ønsker å gå fra vår avtale om kjøp av følgende varer:

-

-

 

Dato: